Meteen naar de inhoud

Plaatsbeschrijving

Een sterke plaatsbeschrijving loont

1. PLAATSBESCHRIJVING BIJ AANVANG DER WERKEN

Het is belangrijk om een tegensprekelijke plaatsbeschrijving uit te laten voeren voor aanvang der werken: vb: bij renovatie of sloop.
Zo is er duidelijkheid voor alle partijen over de schade die bij de werken zou ontstaan.
De voor en na van de toestand is duidelijk beschreven door een onafhankelijk expert en sluit verdere discussie uit.
De bouwheer kan erop vertrouwen dat de plaatsbeschrijving onafhankelijk werd uitgevoerd en rekening hield met de sleet van de bestaande toestand.
Schade die wordt veroorzaakt door de werken aan het aanpalend pand kunnen op die manier worden verhaald.
Het is een nuttig document voor zowel bouwheer, architect als eigenaar om op terug te vallen.

2. PLAATSBESCHRIJVING VOOR VERHUUR

Wist u dat sinds mei 2007 een plaatsbeschrijving verplicht is. 
De wet vraagt om een tegensprekelijke, omstandige plaatsbeschrijving op te maken bij aanvang van de huur. (zie art. 1730 en 1731 van het Burgerlijk wetboek). 
Een plaatsbeschrijving laat toe de toestand van het vastgoed goed te kunnen vergelijken met de toestand aan het begin van de huurperiode.
Laat u na een plaatsbeschrijving op te maken, dan wordt er verondersteld dat de huurder het goed ontvangen heeft op dezelfde manier waarop het zich bevindt op het einde van het huurcontract.


Hoeveel tijd heeft u om een plaatsbeschrijving op te maken en te registeren?
Bij een huurcontract van minder dan één jaar dient de plaatsbeschrijving te gebeuren binnen de 14 dagen na aanvang van het contract. Bij een huurcontract langer dan één jaar dient dit binnen de 30 dagen te gebeuren

Een verslag moet tegensprekelijk zijn.
Dat wil zeggen dat het verslag van deze plaatsbeschrijving zowel door de huurder als de verhuurder moet ondertekend worden voor akkoord. Beide partijen krijgen, na ontvangst van het verslag, 14 dagen de tijd om hun opmerkingen aan de expert over te maken. Tegen het einde van het huurcontract gaat de expert na of er eventuele huurschade is en kan hiervoor kostprijs ramen.

De kostprijs voor de plaatsbeschrijving wordt 50/50 gedeeld door de huurder en de verhuurder.
Na betaling wordt het verslag naar beide partijen opgestuurd.
Werkte u in het verleden met een makelaar die deze kost enkel aanrekent aan de huurder dan kan u de onafhankelijkheid van het rapport in vraag stellen. De neutraliteit is bij aanvang reeds zoek.

De plaatsbeschrijving dient bij de schriftelijke huurovereenkomst gevoegd te worden voor registratie.
De plaatsbeschrijving moet gebeuren in de periode dat het goed onbewoond is (aan te raden) ofwel tijdens de eerste maand van bewoning (dan kan er soms al wel reeds schade zijn ontstaan).

Schade:
Het is belangrijk dat de plaatsbeschrijving op een zeer gedetailleerde wijze gebeurt. Zo kunnen beide partijen aantonen welke schade reeds aanwezig was of tijdens de duur van het huurcontract ontstond. Schade veroorzaakt door ouderdom en normale sleet of overmacht, of door het normale gebruik van het gehuurd goed zal de expert niet aanzien als schade die vergoed moet worden.

Wenst u problemen te vermijden dan laat u best door een onafhankelijk expert een plaatsbeschrijving opmaken.

Erkenning Vlaams Agentschap voor Ondernemingsvorming

Kuub-experten BVBA
Hoogstraat 5 B2
9600 Ronse
BE0720.744.444

Contacteer ons: +32 498 72 10 90